Antler...
Duyuru Hizmetlerimiz için iletişime geçiniz. info@tekdenyazilim.com
Geleceğin Teknolojisi: Yapay Zeka ve Veri Bilimi
b0361058ae5744faa82848cf2c09a985-780x470.jpg

Yapay zeka ile veri bilimine özellikle son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi. Uzman sistemler, öğrenme algoritmaları ve oryantasyon süreçleri, günümüzdeki mühendislik disiplinleri arasında yer almaktadır.

Yapay zeka (YA), makinelerin zekâlarını geliştirerek veya kompleks görevleri çözmek için kuramsal alanlar ve algoritmalardan yararlanarak nesneleri ve sistemleri öğrenmesine ve sınıflandırmasına olanak sağlayan bir mühendislik felsefesidir. Bu, yapay zeka enformasyonunu kullanırken, kullanıcının ihtiyaçları sonucunda elde edilecek cevaplardan kaynaklanır. Yapay zeka aynı zamanda herhangi bir sürecin bir makineye öğretilmesi sürecine de çok benzer.

Veri biliminin (DB) amacı, veri yapısını ve bu veri yapısından çıkabilecek sonuçları anlamaktır. Temel olarak, bir veri bilimci, verileri toplayarak, bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarmak için özel algoritmalar geliştirir ve istatistiksel modeller kullanır. DB, veri hızı, kalitesi ve güvenilirliğinin arttırılmasını amaçlayan veri toplama ve anlama sürecini içerir. Veri bilimi, algoritma geliştirme ve tahmin etme sürecini destekler ve araştırmaları destekler.

Gelecekte, yapay zeka ve veri bilimi, özellikle merkezi olmayan ağlar ve blok zincir tabanlı ölçekli sistemlerde kritik önem taşıyacaktır. Yapay zeka, makinelerin kompleks sistemleri öğrenmesi ve anlamasını sağlamak için algoritmalar tanımlayan ve kullanmaya devam eden bir bilgi çifti olacak ve veri bilimi ise verileri toplayarak optimal şekilde kullanabilmeyi sağlayan ve istatistiksel modelleri geliştirerek analiz edebilmeyi mümkün kılan bir uygulamadır. Yapay zeka ve veri biliminin, güvenlik, kişiselleştirme, hedefleme, yönetim ve kullanılabilirlik gibi alanlarda sunduğu çözümler, teknolojinin geleceğinin temel taşları olacaktır.